Budynek mieszkalny - Pewel Mała

Termin licytacji: 
piątek, 15 Lipiec, 2022 - 10:20

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Daniel Pruchnicki

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 33a, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338617242 / fax. 338617242

Sygnatura: KM 487/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15-07-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 53, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Prochownik Dawid, położonej przy ,Pewel Mała , 34-331 Świnna, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00128334/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 154/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wraz z dobudowanym garażem usytuowanym w jej południowej części oraz budynkiem gospodarczym w jej północnej części. Ponadto na działce od strony północno-zachodniej znajduje się część fundamentów budynku w stanie surowym otwartym posadowionego na działce sąsiedniej. Działka ogrodzona w całości - częściowo płotem siatkowym na słupkach stalowych i fundamencie betonowym, od frontu i od strony północno-wschodniej natomiast płotem o przęsłach drewnianych osadzonych na elementach betonowych z bramą dwuskrzydłową i furtką od strony południowej. Teren działki bez znaczących spadków, dojście i dojazd do budynku oraz opaska wokół niego utwardzone kostką brukową i betonowymi płytami ażurowymi. Pozostała część działki zagospodarowana jest jako przydomowy ogród z trawnikiem, w płn-zach narożniku działki urządzony kącik rekreacyjny – altana drewniana. Wjazd na posesję od strony południowej, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa i użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.Budynek mieszkalny o powierzchni ogólnej części mieszkalnej 166,00 m2 oraz powierzchni gospodarczo-garażowej 100,00 m2 w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, murowany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Budynek wybudowany w latach 70-tych, zamieszkany. Do budynku od strony płn-wsch dobudowana jest wiata. Układ funkcjonalny: na parterze: korytarz, pom.gospodarcze, przedpokój, łazienka, kuchnia, spiżarka, 3 pokoje; na piętrze: klatka schodowa, 3 pokoje, łazienka, kuchnia, garderoba; w przyziemiu: klatka schodowa, 4 pom. gospodarcze, kotłownia, komunikacja, garaż. Stan techniczno-użytkowy ocenia się jako powyżej przeciętnego w kontekście badanego zbioru nieruchomości porównawczych. Budynek gospodarczy o powierzchni gospodarczej 31,00 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowano-drewnianej, na fundamencie betonowym, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Budynek z lat 70-tych, wyposażony jedynie w instalację energii elektrycznej.

Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 500,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Żywcu ul.Kościuszki 46 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Komornik Sądowy

Daniel Pruchnicki

Zdjęcia: